ABOUT US

 

__________

We are a group of activists with a shared worldview – something that we consider fundamental for our cooperation. Our diverse abilities and personalities allow us to complement each other at what we do and enable continuous growth. For many years, we have been dedicated to popularising disc sports – activities that foster community participation and cooperation, while at the same time stressing the importance of mutual respect. Most of us had fallen in love with the vibe of Dębki long before the first edition of SandSlash, so it is no coincidence that we are now an enduring part of the local ecosystem.

 

__________

Jesteśmy grupą aktywistów podobnie patrzących na świat, co przyjmujemy jako fundament naszej kooperacji. Zróżnicowane umiejętności i charaktery pozwalają nam uzupełniać się, a także są gwarancją stałego rozwoju. Od wielu lat dedykujemy się popularyzacji dyscyplin sportowych, które uczą oddolnego działania oraz niosą przesłanie wzajemnego szacunku. Większość z nas w klimacie Dębek rozkochała się na długo przed pierwszym SandSlashem. Nie jest więc przypadkiem, że dziś jesteśmy stałą częścią lokalnego ekosystemu.