BEACH ULTIMATE

 

__________

Beach ultimate is a sand-based variation of the mixed-gender team sport played with a flying disc. Arguably the most valuable quality of ultimate – something that makes it stand out from other sports – is its lack of referees. Placing full responsibility on players gives remarkably positive results! The Ultimate community is unifying in its nature – participants support each other in growing as athletes and nurture the important habits of fair play conduct. It is easy to notice that experiences from tournaments and training camps shape a fair-minded attitude that translates to other aspects of everyday life.

The playing field is 75 m long and 25 m wide, with goal zones 15×25 m at both ends. Ultimate is a non-contact sport, which allows everyone to play, regardless of their gender, age or physique. It is played between two teams of 5 (in mixed division, each team is made up of players of both genders). Running and passing the disc is allowed in all directions. After catching the disc, the player must stop as quickly as possible and remain stationary before completing another pass. An ultimate game lasts 45 minutes or until one of the teams scores 13 points.

 
__________

Beach ultimate to plażowa wersja koedukacyjnego sportu drużynowego, w którym gra się latającym dyskiem. Największą wartością i zarazem elementem wyróżniającym ultimate od innych dyscyplin jest brak sędziów. Takie oddanie pełnej odpowiedzialności w ręce zawodników daje zaskakująco pozytywne efekty! Środowisko naturalnie prowadzi do zjednoczenia – chętnie wspiera się w rozwoju sportowym oraz wzajemnie kształci nadrzędne nawyki postępowania fair play. Łatwo dostrzec, że wyniesione ze zgrupowań doświadczenia rozwijają szlachetną postawę, która przenosi się na życie pozaboiskowe.

Całe boisko ma wymiary 75×25 metrów. Z obu stron jest zakończone strefami punktowymi, każda 15×25 metrów. Sport z założenia jest bezkontaktowy, dzięki temu nie ma ograniczeń względem płci, wieku i budowy ciała. W rozgrywce bierze udział po 5 osób z obu drużyn (w kategorii mieszanej skład współtworzą przedstawiciele obu płci). Zadaniem drużyny jest złapanie dysku w strefie punktowej rywala, pamiętając o poszanowaniu jego oraz reguł gry. Biegać i podawać można w dowolnym kierunku. Jedynie tuż po chwycie dysku, zawodnik musi zatrzymać się, aby z miejsca wykonać kolejne podanie. Mecz może trwać 45 minut lub zakończyć się w momencie zdobycia trzynastego punktu przez jedną z drużyn.